Ondersteuning

Als ambtelijk secretaris kan ik ondersteuning bieden in de breedte. Daarnaast deel ik hieronder een paar sterke persoonlijke punten. Mijn grootste kracht ligt in het organisatorische. Ik kan met name goed van dienst zijn als het gaat om:

  • Het organiseren van verkiezingen
  • Het opzetten van een goed lopend OR secretariaat
  • Het maken van een opleidingsplan voor de OR en zijn leden
  • Het plannen, organiseren en verzorgen van vergaderingen en verslaglegging
  • Het helpen bepalen van speerpunten en initiatieven
  • Het adviseren over de aanpak van behandeling van advies- en instemmingsaanvragen

In de kern houdt medezeggenschap in dat men mee mag denken en spreken. In de praktijk zoeken organisaties echter regelmatig naar werkvormen waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Ik ga graag de uitdaging aan om daar een passende vorm van medezeggenschap bij te zoeken, vanzelfsprekend samen met de ondernemingsraad.

“Van nu af aan zal alles anders worden, denk je ook niet? En Bastiaan knikte. Zijn hart was te vol om iets te zeggen.”